Faydalı məşq proqramı (15 dəqiqə)

Yayımlanıb: 07-08-2016

1. İsinmə hərəkəti

2. Qantellə oturub - qalxma

3. Qantellə jim

4. Qantellə dartma

5. Uzanaraq jim

 

6. Sprint dayanaraq

7. Uzanaraq jim + tullanma