animal flex

Animal Flex -sizin oynaqlarınızı və vətərlərinizi zədələnmələrdən daha yaxşı müdafiə edəcək, zədələnmış toxumaları daha sürətli bərpa edəcək.Dünyanın ən yaxşı bərpaedici kompleksidir.

Hər porsiya: 1 paket

Kalori 9 kcal, yağ 1g <2%, vitamin C(as Ascorbic Acid) 100mg 167%, vitamin E(as D-Alpha Tocopherol Succinate) 100mg 333%,zinc(as Zinc Oxide) 15mg 100%, selenium(as Sodium Selenite) 70mcg 100%, manganese(as Manganese Sulfate) 1mg 50%,joint construction complex 3000mg, glucosamine (As HCL, Sulfate 2KCI), methylsulfonymethane (MSM), chondroitin sulfate A (CSA),chondroitin sulfate C (CSC), joint lubrication complex 1000mg, flaxseed oil (50% Alpha Linolenic Acid),cetyl myristoleate proprietary blend, (Cetyl Myristoleaste**, Cetyl Myristate**, Cetyl Palmitate**, Cetyl Laurate**, Cetyl Palmitoleate**, Cetyl Oleate**), hyaluronic acid, joint support complex 1000mg, ginger root extract (Gingerols, Shogaols), turmeric root (Curcumin), boswellia (Resin) (Boswellic Acid), quercetin,Bromelain **

Əlavə inqridiyentlər: Dicalcium Phosphate, Maltodextrin, Gelatin, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Purified Water, Microcrystalline Cellulose, Glycerine, Silicon Dioxide, Caramel Coloring, Pharmaceutical Glaze.

Dad: dadsız

Qablaşma: 30 paket

Istifadə qaydası: səhər ac qarına və ya yemək ilə 1 paket bol su ilə qəbul edin.

 
 
 

Say