animal fury

Animal Fury - amin turşuların və kofein əsasında, enerji, konsentrasiya və məhsuldarlığın artmasına səbəb olan güclü formuldu. Bu məhsul məşqlərin intensivliyini və məhsuldarlığını artırmaq istəyən istehlakçılar üçün nəzərdə tutulub.
Animal Fury tərkibində uyğunluğu yoxlanılmış stimulyatorlar, sitrulin - malat, beta-alanin, L-tirozin, kofein və amin turşular (bcaa) ilə zənginləşdirilmiş konsentratdı.

Sitrulin malat - amin turşusudur, hansıki protein sintezini sürətləndirir və katabolik reaksiyaları passivləşdirir, orqanizmdə yaranan zərərli toksinlərin (sidik cövhərini və süd turşusu) tez çıxarılmasına yardımçı olur.
Beta-alaninəzələlərdə kornizinin miqdarını artıran təbii amin turşusudur. Kornizin məşqlərin intensivliyini artımaqa kömək edir.
Tirozin - əhval-ruhiyəni yaxşılaşdırır və tez yorulmağın qarşısını alır.

Kofein -  maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Maddələr mübadiləsi sürətləndikcə, kalorili yanma prosesi sürətlənir.Sinir sisteminin stimulyator mərkəzidir, adrenalini hazırlanmasına səbəb olan, səhhəti yaxşılaşdırır, təlimlər zamanı iş qabiliyyətini artırır. O, güc və dözümlülüyü artırmağa qadirdir, fiziki gərginlik hissini kütləşdirir.

Əlavə maddələr: Təbii və süni aromatizatorlar, limon turşusu, inulin, sukrazol, silisium dioksidi, natrium xlorid, kalium atsesulfama,rəng
 

 Hər porsiya: 1 porsiya 16,53 gr
 Bcaa                      5000 mg
 Sitrulin malat          6000 mg
 Beta-alanin             2000 mg
 L-tirozin                  1000 mg
 Kofein                      350 mg

 Qablaşdırma:  330 gr 
 Dadlar: Alma, Qarpız
 Istifadə qaydası: 1ölçü qaşığı 250 ml sərin suda həll olunub,məşqdən 30 dəqiqə öncə qəbul edilir.

Say