levro amino 10000

Levro Amino 10000 - insan orqanizmində gedən bütün metabolik proseslərdə yer alan amin turşular  proteinlərin təməl daşı hesab edilir və bədənimizin ehtiyacı olan proteinlərin istehsalında iştirak edən ən önəmli ünsürdür.Amin turşuların sintez etdikləri proteinlər sayəsində; əzələlərimiz, dərimiz,dırnaqlarımız, saçlarımız inkisaf edir.Amin turşular hüceyrələrin bölünərək yenilənməsində istirak edir.Bu günə kimi kəşf edilmiş 20 amin turşu var.Bunların bir hissəsini orqanizmamız istehsal edir bir hissəsinidə qida ilə kənardan alırıq. 
Amin turşular 2 qrupa bölünür
Esensiyal Amin Turşular
Arginin,Histidin,İzoleysin,Leysin,Lizin,Metiyonin.Fenilalanin,Treonin,Tryphtophan,Valin
Esensiyal olmayan  Amin Turşular
Alanin,Asparagin,Aspartat,Sistein,Glutamat,Glutamin,Glisin,Prolin,Serin,Tirozin

Hər porsiya: 2 və 6 tablet

Levro amino              2 tablets     6 tablets
Bcaa,L-Leucine 136 mg,408 mg,L-Isoleucine 73 mg, 218 mg, L-Valine 87 mg, 262 mg, L-Aspartic 167 mg,502 mg, L-Glutamic 293 mg,    878 mg, L-Serine  83 mg,250 mg, Glycine  254 mg, 761 mg, L-Histidine  28 mg, 83 mg, L-Arginine  109 mg,327 mg, L-Threonine 95  mg,284 mg, L-Alanine 148 mg, 443 mg, Proline 190 mg, 571 mg, L-Tyrosine 41 mg,123 mg, L-Methionine 40 mg,119 mg,
Cystine 49 mg,148 mg, Phenylalanine 55 mg,166 mg, L-Lysine 133 mg, 400 mg, L-Tryptophan 3 mg, 9 mg, L-Ornithine  2 mg,7 mg

Dad: dadsız

Qablaşma: 300 tablet

lstifadə qaydası: 2 tablet gündə 3 dəfə səhər, 30 dəqiqə məşqdən əvvəl və məşqdən sonra bol su ilə qəbul edin.

Say