fa xtreme beef amino

Fa Xtreme Beef Amino - Tərkibində əsasən hidrolizə olunmuş ət proteini var.Insan orqanizmində gedən bütün metabolik proseslərdə yer alan amin turşular  proteinlərin təməl daşı hesab edilir və bədənimizin ehtiyacı olan proteinlərin istehsalında iştirak edən ən önəmli ünsürdür.Amin turşuların sintez etdikləri proteinlər sayəsində; əzələlərimiz, dərimiz,dırnaqlarımız, saçlarımız inkisaf edir.Amin turşular hüceyrələrin bölünərək yenilənməsində istirak edir.Bu günə kimi kəşf edilmiş 20 amin turşu var.Bunların bir hissəsini orqanizmamız istehsal edir bir hissəsinidə qida ilə kənardan alırıq. 
Amin turşular 2 qrupa bölünür
Esensiyal Amin Turşular
Arginin,Histidin,İzoleysin,Leysin,Lizin,Metiyonin.Fenilalanin,Treonin,Tryphtophan,Valin
Esensiyal olmayan  Amin Turşular
Alanin,Asparagin,Aspartat,Sistein,Glutamat,Glutamin,Glisin,Prolin,Serin,Tirozin

Hər porsiya: 2 və 6 tablet (100 gr məhsulda)
Bcaa 7,04 gr (L-leucine 3.12 gr, L-isoleucine 1.44 gr, L-valine 2.48 gr), L-aspartic 4.88 gr, L-glutamic 9,04 gr, L-serine  2.72 gr, Glycine 14.88 gr, L-histidine 0.80 gr, L-arginine 6.16 gr, L-threonine 1.68 gr, L-alanine  7.28 gr, L-proline  9.12 gr, L-tyrosine  0.72 gr, L-methionine 0.80 gr, Cystine 0.08 gr, L-phenylalanine 1.92 gr, L-lysine 3.04 gr, L-tryptophan 0.32 gr

Dad: dadsız

Qablaşma:  600 tablet

Qəbul qaydası:  2 tablet 3 dəfə yemək ilə və ya yeməkdən sonra su ilə qəbul edin.

 

 

Say