fa xtreme amino 5400

Fa Xtreme Amino 5400 - Tərkibində yüksək keyfiyyətli vey protein konsentrat var.Insan orqanizmində gedən bütün metabolik proseslərdə yer alan amin turşular  proteinlərin təməl daşı hesab edilir və bədənimizin ehtiyacı olan proteinlərin istehsalında iştirak edən ən önəmli ünsürdür.Amin turşuların sintez etdikləri proteinlər sayəsində; əzələlərimiz, dərimiz,dırnaqlarımız, saçlarımız inkisaf edir.Amin turşular hüceyrələrin bölünərək yenilənməsində istirak edir.Bu günə kimi kəşf edilmiş 20 amin turşu var.Bunların bir hissəsini orqanizmamız istehsal edir bir hissəsinidə qida ilə kənardan alırıq. 

Amin turşular 2 qrupa bölünür

Esensiyal Amin Turşular
Arginin,Histidin,İzoleysin,Leysin,Lizin,Metiyonin.Fenilalanin,Treonin,Tryphtophan,Valin

Esensiyal olmayan  Amin Turşular

Alanin,Asparagin,Aspartat,Sistein,Glutamat,Glutamin,Glisin,Prolin,Serin,Tirozin

Hər porsiya: 4 tablet (100 gr məhsulda)

Bcaa 13,9 gr (L-leucine  6.6 gr, L-isoleucine 3.6 gr, L-valine 3.7gr), L-aspartic 6.6 gr, L-glutamic 11.3 gr, L-serine 3.2 gr, Glycine 1.1 gr,
L-histidine  1,1 gr, L-arginine 1.7 gr, L-threonine 4.4 gr, L-alanine 3.2 gr, L-proline 4.1 gr, L-tyrosine 1.9 gr, L-methionine 1.3 gr,Cystine   1.1 gr, L-phenylalanine 2.0 gr, L-lysine  6.0 gr, L-tryptophan 0.9 gr

Dad: dadsız

Qablaşma: 400 tablet

Qəbul qaydası:  4 tablet gündə 3 dəfə səhər,məşqdən öncə və məşqdən sonra bol su ilə qəbul edin

Say