universal beef amino

Universal Beef Amino - hidrolizə olunmuş ət protein var! Tərkibndə insan orqanizmində gedən bütün metabolik proseslərdə yer alan amin turşular  proteinlərin təməl daşı hesab edilir və bədənimizin ehtiyacı olan proteinlərin istehsalında iştirak edən ən önəmli ünsürdür.Amin turşuların sintez etdikləri proteinlər sayəsində; əzələlərimiz, dərimiz,dırnaqlarımız, saçlarımız inkisaf edir.Amin turşular hüceyrələrin bölünərək yenilənməsində istirak edir.Bu günə kimi kəşf edilmiş 20 amin turşu var.Bunların bir hissəsini orqanizmamız istehsal edir bir hissəsinidə qida ilə kənardan alırıq. 
Amin turşular 2 qrupa bölünür
Esensiyal Amin Turşular
Arginin,Histidin,İzoleysin,Leysin,Lizin,Metiyonin.Fenilalanin,Treonin,Tryphtophan,Valin
Esensiyal olmayan  Amin Turşular
Alanin,Asparagin,Aspartat,Sistein,Glutamat,Glutamin,Glisin,Prolin,Serin,Tirozin

Hər porsiya: 3 tаblet (100 gr məhsulda)

Kalori  12 кcаl, protein 3 gr, vitamin A  25 mg, vitamin C 8 mg, niasin  2,6 mg, vitamin B6 2 mg,
L-leysin(bcaa) 3,900 mg, L-izoleysin(bcaa) 1,700 mg, L-valin (bcaa) 2,800 mg, L-treonin 2,100 mg, L-lizin  5,100 mg, L-fenilalanin          2,300 mg, L-triptofan 300 mg, L-metionin 1,200 mg, L-histidin 1,200 mg, L-arginin  7,300 mg, L-aspargin 6,200 mg, L-alanin 8,800 mg,
L-sistein  500 mg, L-qlutamin 11,300 mg, L-qlisin  20,100 mg, L-hidroksiprolin  9,700 mg, L-pirolin 11,100 mg, L-tirozin 900 mg,
L-serin 3,400 mg

Dad: dadsız

Qablaşma: 400 tablet
Istifadə qaydası:  2 tablet 3 dəfə yemək arası qəbul edilir...

 

 

Say