universal amino 2700

Universal Amino 2700 - yağsız əzələ kütləsini artırmaq üçün ideal seçimdir. Insan orqanizmində gedən bütün metabolik proseslərdə yer alan amin turşular  proteinlərin təməl daşı hesab edilir və bədənimizin ehtiyacı olan proteinlərin istehsalında iştirak edən ən önəmli ünsürdür.Amin turşuların sintez etdikləri proteinlər sayəsində; əzələlərimiz, dərimiz,dırnaqlarımız, saçlarımız inkisaf edir.Amin turşular hüceyrələrin bölünərək yenilənməsində istirak edir.Bu günə kimi kəşf edilmiş 20 amin turşu var.Bunların bir hissəsini orqanizmamız istehsal edir bir hissəsinidə qida ilə kənardan alırıq. 
Amin turşular 2 qrupa bölünür
Esensiyal Amin Turşular
Arginin,Histidin,İzoleysin,Leysin,Lizin,Metiyonin.Fenilalanin,Treonin,Tryphtophan,Valin
Esensiyal olmayan  Amin Turşular
Alanin,Asparagin,Aspartat,Sistein,Glutamat,Glutamin,Glisin,Prolin,Serin,Tirozin

Hər porsiya:  3 tablet

Kalori  24 kcаl, protein  6 gr, vitamin В6 15 mg, L-Аlanin  298 mg, L-Аrginin 145 mg, L-Аspargin  652 mg, L-Valin 354 mg,L-Qlutamin     1038 mg, L-Qlisin 113 mg, L-Histidin 121 mg, L-İzoleysin  378 mg, L-Leysin  668 mg, L-Lizin  555 mg, L-Metionin 129 mg, L-Prolin           338 mg, L-Serin  290 mg, L-Тreonin 394 mg, L-Тriptofan 105 mg, L-Тirozin 185 mg, L-Feninalanin  209 mg, L-Sistein 153 mg

Dad: dadsız

Qablaşma:  325  tablet

Istifadə qaydası: Gündə 3 tablet 3 dəfə yeməkdən əvvəl və təlimdən  (10-15 tablet gündəlik doza) sonra dərhal qəbul edin.

Say