animal nitro

Animal Nitro - yüksək dozalarda olan mühüm amin turşularına malikdir ki, onlar orqanizmi əsas elementlərlə təmin edilməsinə xidmət edirlər. Preparatda seçilmiş olan amin turşuları iki qrupa bölünürlər – birinci qrup əvəzedilməz amin turşularıdır ki, onlar bcaa kimi məlumdurlar. İkinci qrup – yüksək anabolizmi və öz hormonlarının təbii sekresiyasını təmin edən amin turşularıdır. Misal üçün, testosteron, somatotropin və s. Sadə dillə desək, onlar sizin daxili sekresiya vəzlərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradırlar ki, nəticədə onlar yükləməyə daha fəal cavab verirlər. Əksər amin turşuları komplekslərinin problemlərində biri onları “əlaqəli” olmasıdır. Amin turşularının təmiz olmasının bəyan edilməsinə baxmayaraq, yenə də amin turşularını bir qayda olaraq zərdab proteindən hidroliz yolu ilə əldə edirlər. Və bütün təsirlərinə baxmayaraq amin turşuları qonşuları ilə “əlaqəli” qalmaqla amin turşuları həlqəsi – di və tri-peptidlər əmələ gətirirlər. Bu isə onların həzm edilməsini əhəmiyyətli dərəcədə ləngidir və bundan əlavə - həzmetmə əmsalı aşağı salır. İkinci rast gəlinən hal – amin turşuları preparatlarında qatışıqların mövcud olmasıdır – hansı ki, həmin maddələr hidroliz prosesində və preparatın təmizlənməsində istifadə edilmişdirlər. Belə qatışıqların orqanizmə təsirini ehtimal etmək olduqca çətindir, lakin istənilən halda bu heç də sizə laızm olan şey deyil. Animal Nitro belə çatışmamazlıqlardan azad edilib, onu qəbul etməklə,siz əmin ola bilərsiniz ki, xalis preparatdır.

Hər porsiya: 1 porsiya 2 paket

Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 500mcg, niacin (As Niacinamide) 10mg, Human Muscle Protein Complex™ 4995mg -  Arginine *, Histidine *,Isoleucine *, Leucine *, Lysine *, Methionine *, Phenylalanine *, Threonine *, Valine *, Pro BCAA Complex - Leucine 3500*,Isoleucine 1690mg *, Valine 1815mg

Əlavə inqridiynetlər: Stearic Acid, Magnesium Stearate, Gelatin, Titanium Dioxide, FD&C Red #40, FD&C Blue #1

Dad: dadsız

Qablaşma: 30 paket
Istifadə qaydası: Məşqdən 30 dəqiqə öncə və məşqdən sonra 30 dəqiqə ərzində meyvə şirəsi və sərin su ilə qəbul edin...

Say